Erisaates "Avameelselt abielust" lahkab oma lõppenud abielu Edgar Savisaarega Vilja Savisaar-Toomast. Elo Mõttus-Leppiku ja Katrin Tibari saates toob Vilja välja põhjused, miks abielu Edgar Savisaarega võimatuks muutus.

Kas Vilja Savisaar-Toomastit oli vaja veenda, et ta oma eraelu teemal intervjuu annaks?

Elo: Minu töö seisneb usaldu­sel. Kui see on olemas, siis ini­mesed räägivad. Vilja ei ole oma lahutusest minu teada avalikult rääkinud. Ta andis intervjuu en­ne lahutamist ["Pealtnägija", 16. dets. 2009]. Tänaseks on ta oma lõppenud abielu korralikult läbi analüüsinud ja intervjuud tehes muutus ta iga hetkega arusaa­davamaks ja armsamaks. Tema sirge seljaga vastu võetud otsu­sed ei pruugi kõigile meeldida.

Katrin: Ta räägib valedest väär­tushinnangutest, mille tõttu te­kivad pinged ja purunevad kooselud. Imetlen tema julgust see kõik nüüd välja öelda.

Milliseks intervjuu Vilja Savisaar-Toomastiga kujunes?

Elo: Meie koostöö kujunes väga meeldivaks. Selgitasin talle "Avameelselt abielust" erisaate konteksti ja üüesin, millest konkreetselt saates juttu tuleb. Ta rääkis asju, mida vajalikuks pidas, ja lubas kasutada ka oma pulmavideo materjali.

Elo, puutud poliitikatoimetajana kokku Edgar Savisaarega, kes teavitas kahe aasta eest oma blogis avalikkust sinu eraelu olisest asjast nagu lapseootus?

Mulle tuli tema teadmine üllatusena. Ma ei olnud kellelegi oma lapseoo tusest
rääkinud ja imestasin, kust Edgar Savisaar seda teab. Ju siis tema tähelepanelik silm lihtsalt märkas seda. Hiljem ta vaban­das mu ees, öeldes, et ei osanud aimatagi, et minu rasedusest veel ei teatud.

Kas Viljaga tehtud intervjuu võib segada sinu tööd suhtlemi­sel Edgar Savisaarega?

See ei sega minu tööd mitte kuidagi. Edgar Savisaar on suu­re erakonna juht ja poliitilised intervjuud ei puuduta eraelu.

Kelle eraelust lisaks Vilja Savisaar-Toomastile veel aimu saa­me?

Katrin: Seal on konkreetsed ini­mesed oma elude ja lugudega, kellest paljud ei ole oma eraelust varem avalikult rääkinud. Professorid Mare ja Rein Taage­pera, Inga Allik ja Toomas Lunge, Andres Peets, Tiina Talu­mees, Janek Mäggi, Piret Tali. Käisime suvel kaameraga Kati ja Peeter Murdmaa laulatusel kirikus, kuhu teised teleajakirja­nikud juurde ei saanud.

Traditsioonilisest abielust rääki­mine tundub kuidagi vanamoelisena, arvestades, et Eestis hoiab hetkel diskussiooni üleval erinevuste ja homoabielu tee­ma?

Elo: Homoabielu teema on juba ära leierdatud ja arvan, et meie teema puudutab hoopis rohke­maid inimesi. Tundub, et peres on pinged pigem selles, kas nai­ne saab lõpuks abielluda mehe­ga, kellega ta on juba aastaid koos elanud ja lapsi kasvatab. Sellest kõvasti ju ei räägita, aga ka uurimused kinnitavad, et eesti naine ei julge ise abiellu­mist teemaks võtta.

Katrin: Keerulisem oli leida rääkima inimesi, kes tunnis­taks, et on vabaabielus õnneli­kum kui registreeritud abi­elus. Üks mees ütles: "Oh issand, just oleme selle teemaga rahu sõlmi­nud ega taha seda uuesti üles tõsta."

Milline on saate fookus?

Elo:Fookuses on kooselu, vabaabi­elu, mis on Eestis eelistatuim kooselu vorm. Oleme Katri­niga mõlemad hari­duselt psühholoogid ja suhete teema on kogu aeg üleval. On palju asju, millele inimesed vastuseid ei tea ega oska ka otsida. Kuna suhe on väga oluline osa ini­mese elust, siis tuleks seda võt­ta tõsiselt ja sellele fookus suu­nata. Tegeletakse kõige muuga ja arvatakse, et suhe on iseene­sest toimiv asi. Aga see ei ole ju nii.

Kas saate eesmärk on ärgi tada mõtlema ja analüüsi ma oma suhet?

Elo: Just. Kui ärimaail­mas oleks nii palju läbikukkumisi, kui on inimestel eraelus, oleks enamik ettevõt­teid pankrotis ja hakataks väga kiirelt tegutsema, et olukorda parandada. Mõeldaks töötajate koolitusele, majanduse eden­damisele, otsitaks palavikuliselt põhjust. Huvitaval kombel õpi­me aastaid juristiks, ajakirjani­kuks, ärijuhiks, arstiks, oman­dame eriala, et alustada oma karjääri, kuid suhetes arvatakse, et oleme kohe valmis ega pea end harima. Heade suhete nimel tuleb tööd teha ja vaeva nä­ha.

"Avameelselt abielust"


Erisaates "Avameelselt abielust" lahkab oma lõppenud abielu Edgar Savisaarega Vilja Savisaar-Toomast. Elo Mõttus-Leppiku ja Katrin Tibari saates toob Vilja välja põhjused, miks abielu Edgar Savisaarega võimatuks muutus.

Kas Vilja Savisaar-Toomastit oli vaja veenda, et ta oma eraelu teemal intervjuu annaks?

Elo: Minu töö seisneb usaldu­sel. Kui see on olemas, siis ini­mesed räägivad. Vilja ei ole oma lahutusest minu teada avalikult rääkinud. Ta andis intervjuu en­ne lahutamist ["Pealtnägija", 16. dets. 2009]. Tänaseks on ta oma lõppenud abielu korralikult läbi analüüsinud ja intervjuud tehes muutus ta iga hetkega arusaa­davamaks ja armsamaks. Tema sirge seljaga vastu võetud otsu­sed ei pruugi kõigile meeldida.

Katrin: Ta räägib valedest väär­tushinnangutest, mille tõttu te­kivad pinged ja purunevad kooselud. Imetlen tema julgust see kõik nüüd välja öelda.

Milliseks intervjuu Vilja Savisaar-Toomastiga kujunes?

Elo: Meie koostöö kujunes väga meeldivaks. Selgitasin talle "Avameelselt abielust" erisaate konteksti ja üüesin, millest konkreetselt saates juttu tuleb. Ta rääkis asju, mida vajalikuks pidas, ja lubas kasutada ka oma pulmavideo materjali.

Elo, puutud poliitikatoimetajana kokku Edgar Savisaarega, kes teavitas kahe aasta eest oma blogis avalikkust sinu eraelu olisest asjast nagu lapseootus?

Mulle tuli tema teadmine üllatusena. Ma ei olnud kellelegi oma lapseoo tusest
rääkinud ja imestasin, kust Edgar Savisaar seda teab. Ju siis tema tähelepanelik silm lihtsalt märkas seda. Hiljem ta vaban­das mu ees, öeldes, et ei osanud aimatagi, et minu rasedusest veel ei teatud.

Kas Viljaga tehtud intervjuu võib segada sinu tööd suhtlemi­sel Edgar Savisaarega?

See ei sega minu tööd mitte kuidagi. Edgar Savisaar on suu­re erakonna juht ja poliitilised intervjuud ei puuduta eraelu.

Kelle eraelust lisaks Vilja Savisaar-Toomastile veel aimu saa­me?

Katrin: Seal on konkreetsed ini­mesed oma elude ja lugudega, kellest paljud ei ole oma eraelust varem avalikult rääkinud. Professorid Mare ja Rein Taage­pera, Inga Allik ja Toomas Lunge, Andres Peets, Tiina Talu­mees, Janek Mäggi, Piret Tali. Käisime suvel kaameraga Kati ja Peeter Murdmaa laulatusel kirikus, kuhu teised teleajakirja­nikud juurde ei saanud.

Traditsioonilisest abielust rääki­mine tundub kuidagi vanamoelisena, arvestades, et Eestis hoiab hetkel diskussiooni üleval erinevuste ja homoabielu tee­ma?

Elo: Homoabielu teema on juba ära leierdatud ja arvan, et meie teema puudutab hoopis rohke­maid inimesi. Tundub, et peres on pinged pigem selles, kas nai­ne saab lõpuks abielluda mehe­ga, kellega ta on juba aastaid koos elanud ja lapsi kasvatab. Sellest kõvasti ju ei räägita, aga ka uurimused kinnitavad, et eesti naine ei julge ise abiellu­mist teemaks võtta.

Katrin: Keerulisem oli leida rääkima inimesi, kes tunnis­taks, et on vabaabielus õnneli­kum kui registreeritud abi­elus. Üks mees ütles: "Oh issand, just oleme selle teemaga rahu sõlmi­nud ega taha seda uuesti üles tõsta."

Milline on saate fookus?

Elo:Fookuses on kooselu, vabaabi­elu, mis on Eestis eelistatuim kooselu vorm. Oleme Katri­niga mõlemad hari­duselt psühholoogid ja suhete teema on kogu aeg üleval. On palju asju, millele inimesed vastuseid ei tea ega oska ka otsida. Kuna suhe on väga oluline osa ini­mese elust, siis tuleks seda võt­ta tõsiselt ja sellele fookus suu­nata. Tegeletakse kõige muuga ja arvatakse, et suhe on iseene­sest toimiv asi. Aga see ei ole ju nii.

Kas saate eesmärk on ärgi tada mõtlema ja analüüsi ma oma suhet?

Elo: Just. Kui ärimaail­mas oleks nii palju läbikukkumisi, kui on inimestel eraelus, oleks enamik ettevõt­teid pankrotis ja hakataks väga kiirelt tegutsema, et olukorda parandada. Mõeldaks töötajate koolitusele, majanduse eden­damisele, otsitaks palavikuliselt põhjust. Huvitaval kombel õpi­me aastaid juristiks, ajakirjani­kuks, ärijuhiks, arstiks, oman­dame eriala, et alustada oma karjääri, kuid suhetes arvatakse, et oleme kohe valmis ega pea end harima. Heade suhete nimel tuleb tööd teha ja vaeva nä­ha.

"Avameelselt abielust"

N 21.00 Kanal 2